Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

Hallintojohtajan viranhaltijanpäätökset:

Päätöspöytäkirja 40 § viestintäkoordinaattorin valinta

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytäkirja § 19 Palloiluhallin projektijohtajan valinta

Päätöspöytäkirja 98 § palvelutyöntekijän valinta

Sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytäkirja 52§

Alvarin koulunjohtajan viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytakirja 27 § viransijaisuus

HUOM!  Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.