Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

Kunnanjohtajan päätökset:

Päätöspöytäkirja § 12 Rakennustontin myyminen Ari ja Lea Kivenmäelle

Hallintojohtajan viranhaltijanpäätökset:

 

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:

 

Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset:

 

Sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytäkirja §205

Päätöspöytäkirja §207

Päätöspöytäkirja §208

Päätöspöytäkirja §209

Päätöspöytäkirja §217

Alvarin koulunjohtajan viranhaltijapäätökset:

Kirjastonjohtajan viranhaltijapäätökset

Hankintapäätös 10§

HUOM!  Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.