fbpx

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 27 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS MAANKAATOPAIKASTA, KUORTANEEN KUNTA

Kuulutuksen julkaisupäivä: 18.6.2020.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä:
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 24.6.2020.

Päätös: 16.6.2020 § 33 Kuortaneen ympäristölautakunta.

Antopäivä: 18.6.2020.

Hakija: Kuortaneen kunta

Asia: Kuortaneen kunnan ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen lupa pilaantumattomien maa-aineksien läjittämiseen noin 1500 m3rtr vuodessa, yhteensä 44 000 m3rtr sekä kantojen hakettamiseen ja varastointiin tilalla Urpola RN:o 30:591 Kuortaneen kunnan Kuortaneenkylässä. Toiminnalle on myönnetty ympäristösuojelulain 199 §:n mukainen aloituslupa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Nähtävilläpito: Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 18.6. – 24.7.2020 Kuortaneen kunnan kirjastossa, Koulutie 4, Kuortane, sekä kunnan internetsivustolla (www.kuortane.fi).

Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 24.7.2020.

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Jukka Kotola, puh. 0400 012 129, sähköposti etunimi.sukunimi@kuortane.fi

Päätös