Nähtävilläoloaika: 9.3.2018 – 7.4.2018

YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2017

Avustusta voidaan hakea yksityisteiden kunnossapitoon sellaisten teiden osalle, joiden pituus on vähintään 200 metriä ja joiden varrella on pysyvää asutusta.
Avustushakemus liitteineen ja ohjeineen on saatavana Kuortaneen kunnan nettisivuilta sekä kunnan infosta. Avustuksia myönnettäessä varataan kunnan tilintarkastajille mahdollisuus avustusta saavan tiekunnan hallinnon ja tilien tarkistamiseen.

Hakemukset on jätettävä tekniselle lautakunnalle viimeistään 6.4.2018 mennessä.

Kuortane 8.3.2018
TEKNINEN LAUTAKUNTA

Yksityistieavustushakemus

Kunnan tieavustus-ohjeita

Liite tieavustushakemukseen