fbpx

Yhteispalvelun asiointipisteiden asiakaskokemuksia kartoitetaan kyselyllä

Etelä-Pohjanmaalla toteutetaan asiakaskysely maakunnan yhteispalvelun asiointipisteiden käyttäjille 1.9.−31.12.2020. Kyselyä jatketaan 28.2.2021 asti. Asiakaskysely toteutetaan yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Kyselyyn voi vastata sähköisesti palvelupisteen asiakaspäätteellä tai paperilomakkeella. Kyselyyn voi vastata osoitteessa: https://bit.ly/3jkvDkL

− Käynnistämme asiakaskyselyn voidaksemme jatkossakin kehittää yhteistä asiakaspalvelua ja asiointipisteitä asiakkaan näkökulma vahvasti huomioiden, kunta-asiamiesMarko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitosta sanoo.

Maakunnallinen kysely niveltyy yhteen valtiovarainministeriön samaan aikaan toteuttaman valtakunnallisen kyselyn kanssa, johon voivat osallistua maan 20 suurimman asiointipisteen asiakkaat. Etelä-Pohjanmaalta valtakunnallisessa kyselyssä on mukana Ähtärin asiointipiste.

Yhteispalvelu on avustavaa asiakaspalvelua. Yhteispalvelu sisältää asiakirjojen vastaanottamista ja luovuttamista, asioiden käsittelyyn liittyvää neuvontaa sekä sähköisten palvelujen käytön tukea. Tavoitteena on, että asiakas saa koko julkisen hallinnon asiakaspalvelun samasta paikasta yhden luukun periaatteella. Asiointipisteissä voi asioida muun muassa kunnan, Kelan, Digi- ja väestötietoviraston, poliisin lupahallinnon, työ- ja elinkeinopalveluiden sekä verohallinnon kanssa. Asiointipisteiden palveluvalikoima vaihtelee asiointipisteittäin.

Yhteispalveluun voi kuulua myös etäpalvelua eli videoneuvotteluohjelman välityksellä asiointipisteeseen annettavaa neuvontaa. Etelä-Pohjanmaalla toimii kymmenessä kunnassa kolmetoista asiointipistettä. Näistä kymmenessä on tarjolla myös etäpalvelua.

Jatkossa tavoitteena on lisätä edelleen yhteispalvelun tunnettuutta, ja keväällä 2021 on suunniteltu toteutettavaksi yhteispalvelun markkinointikampanja. Maakuntien liittojen lakisääteisenä tehtävänä on edistää yhteispalvelua alueellaan.

Lisätietoja: Kunta-asiamies Marko Rossinen, Etelä-Pohjanmaan liitto, puh. 040 3563 933