fbpx

VAKA-liikuntahanke

Hanke on osa OKM:n Liikunnallisen elämäntavan paikallista kehittämishanketta Liikkuva Kuortane – Tulevaisuuden askelia eteenpäin. Yleisesti hankkeella pyritään monipuolisesti kehittämään varhaiskasvatuksen, perheiden sekä ikäihmisten liikkumisen toimintakäytänteitä sekä -ympäristöjä osana liikunnallisen elämäntavan polkua Kuortaneella.

Varhaiskasvatuksen hankekokonaisuudessa keskeisenä toimena pidetään kaikkien osapuolten (johto, työntekijät, lapset, vanhemmat) osaamisen ja tietoisuuden vahvistamista liikkumisen myönteisten asenteiden ja toimintojen lisäämiseksi varhaiskasvatuksen sekä perheiden arjessa. Tässä tärkeää on henkilökunnan liikunnallinen täydennyskoulutus, jota hyödynnetään myös koko kunnan kuin myös yksikkökohtaisten liikuntakasvatussuunnitelmien tekemisessä. Lisäksi tavoitteen saavuttamiseksi pyritään muokkaamaan varhaiskasvatuksen liikuntaympäristöä enemmän mahdollistavaksi erilaisten toimien avulla, johon kuuluvat mm. olemassa olevan rakennetun tai ”luonnollisen” ympäristön kehittäminen, monipuoliset liikuntavälineet ja aktivoivat ja laadukkaat liikuntatuokiot, joihin koulutuksessakin tähdätään. Liikkumisen määrää myös seurataan eri vaiheissa hankkeen kautta hankittavilla aktiivisuusmittareilla sekä liikuntapäiväkirjoilla. Toivon mukaan nämä osaltaan myös tuovat vaihtelua ja motivaatiota liikkumiseeen. Säännölliset yksiköiden sisäiset tai koko varhaiskasvatuksen liikuntatapahtumat tuovat vaihtelua varhaiskasvatuksen arkeen sekä tuovat uusia ideoita. Näiden lisäksi perheille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua lastensa mukana varhaiskasvatuksen omiin ja eri tahojen järjestämiin perheille suunnattuihin liikuntatapahtumiin ja -tempauksiin.

 

Hankkeen koulutukset

  • Lauantai 7.11.20 henkilöstön koulutus 1 Opistolla. Teemalla liikkumisen mahdollisuudet ja ulkoliikuntaleikit
  • Keskiviikko 3.2.21 klo 12:00-13:00 Etäluento illan koulutukseen – LINKKI TEAMS-KOULUTUKSEEN (tallenne nähtävissä)
  • Keskiviikko 3.2.21 klo 17.30-19:00 koulutus 2 Opistolla, talviliikuntaympäristön hyödyntäminen liikkumisessa.
  • maalis-huhtikuussa koulutusosio 3 toteutetaan yksiköissä, jossa teemana sisätilojen liikkumismahdollisuudet.

 

Muuta koulutustarjontaa

  • Torstai 11.2. klo 13:00-14:15, PLU webinaari Liikkuva lapsuus, Kouvolan malli. Puhujana Päivi Virtanen, varhaiskasvatuksen opettaja, lasten liikkumisen asiantuntija. Webinaari on suunnattu varhaiskasvatuksen johtajille/esimiehille, kuntakoordinaattoreille ja liikuntavastaaville. Lisätietoja tulossa: www.plu.fi
  • Torstai 6.5. klo 12:20-14:15, PLU webinaari Varhaiskasvatuksen webinaari. Tilaisuus on suunnattu kaikille varhaiskasvattajille ja se on maksuton. Lisätietoja tulossa myöhemmin!

 

Lisätietoja hankkeesta

Merja Korpela
Hankekoordinaattori
050 305 3541
merja.korpela(a)edu.kuortane.fi