fbpx

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 11/2018

Kohderyhmänä ovat olleet Kuortaneen kunnan ryhmisten (4 kpl) ja päiväkotien (yht. 4 osastoa) asiakkaat.
Kyselyjä jaettiin 95 kpl (asiakasperhettä) ja niitä palautui 61 kpl. Vastausprosentti on 64 %.

Vastausvaihtoehdot: 1= huono, 2= kohtalainen, 3= hyvä, 4= erittäin hyvä, 5 = erinomainen

* Kaikkien annettujen vastausten yhteenlaskettu keskiarvo on 4,13/ 5.

Kaikkien annettujen vastausten yhteenlasketut tulokset kysymyksittäin:

1. Miten lapsenne käsityksenne mukaan viihtyy varhaiskasvatuksessa? 4,32
2. Miten lapsenne vastaanotetaan varhaiskasvatuksessa? 4,54
3. Miten hyvin saatte tietoa päivän kulusta? 4,0
4. Miten henkilökunta kohtaa teidät? 4,4
5. Millaista on varhaiskasvatuspaikan ja kodin välinen yhteistyö? 4,28
6. Miten varhaiskasvatuspaikan asioista tiedotetaan teille? 4,16
7. Millaisia ovat vanhemmille järjestetyt tilaisuudet? 3,71
8. Miten hyvin varhaiskasvatuspaikan kasvatustyö on mielestänne tukenut kodin kasvatustyötä? 4,25
9. Millainen on varhaiskasvatuspaikan ilmapiiri? 4,23
10. Millaiseksi arvioitte oman luottamuksenne varhaiskasvatuspaikan henkilökuntaa kohtaan? 4,44
11. Millaisiksi arvioitte loma-aikojen hoitojärjestelyt? 3,84
12. Millainen on oma tietämyksenne varhaiskasvatuspaikan toiminnasta? 3,86
13. Millaiset ovat mahdollisuutenne vaikuttaa varhaiskasvatuksen toimintaan ja sisältöihin? 3,69
14. Millaiset ovat varhaiskasvatuspaikan ulkotilat ja välineet? 3,93
15. Millaiset ovat varhaiskasvatuspaikan sisätilat? 4,05
16. Millaiset ovat varhaiskasvatuspaikan toiminta- ja leikkivälineet? 4,20
17. Millaiseksi arvioitte oman panoksenne lapsenne varhaiskasvatuksen onnistumiseksi? 4,03
18 Tyytyväisyytenne lapsenne varhaiskasvatuspalveluun kokonaisuudessaan? 4,34