fbpx

Liikuntatoimen tuet

Kuortane_stipendisaannotSivistyslautakunta tukee vuosittain kuortanelaisia urheiluseuroja ja -järjestöjä myöntämällä avustusta urheilu- ja liikuntatoimintaa. Avustusmuodot ovat perus-, erityis-, toimitila- sekä koulutusavustus. Alla on kerrottu tarkemmat hakuohjeet sekä tarvittavat liitteet. Avustukset ovat haettavana keväisin. Avustukset julistetaan haettavaksi Kuortaneen kunnan virallisella ilmoitustaululla, Viiskunnassa sekä Kuortaneen kunnan Internet-sivuilla.

Lisäksi vuosittain muistetaan stipendein ansioituneita urheilijoita sekä valintaan Kunnon Kuntalainen.

1. Perusavustus

– Perusavustusta voivat hakea kuortanelaiset liikunta- ja urheiluseurat
– Avustusta myönnetään edellisen vuoden toiminnan ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelman mukaan.
– Perusavustusta jaettaessa huomioidaan opetusministeriön ohjeen mukaan seurojen taloudellinen tila eli avustuksen tarve, toiminnan määrä, laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys.
– Perusavustusta haetaan avustuslomakkeella, johon tulee liittää mukaan toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio.
– Näiden liitteiden lisäksi liikunta- ja urheiluseurojen on liitettävät mukaan taulukko, jossa on poimittu talouden tunnusluvut edellisen vuoden tilinpäätöksestä sekä pisteytetty osallistujien-, tapahtumien – ja koulutetut henkilöiden määrä.
– Avustukset on haettava määräaikaan mennessä ja hakemusta voi täydentää liitteiden osalta kahden viikon ajan. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
– Avustus voi olla korkeintaan 30% liikunta- ja urheiluseuran talousarvioista. Tulosta tästä hakukaavake sekä liikuntatoimen liite perusavustukseen.

2. Erityisavustus

– Avustusta voivat hakea kaikki kuortanelaiset yhdistykset liikuntaan ja urheilutoimintaan
– Avustusta myönnetään erityiseen toimintaan, kuten urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestämiskuluihin tai liikuntavälineisiin.
– Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella keväisin. Mikäli jaettavaa rahaa jää, laitetaan haku uudelleen auki syksyllä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
– Avustusta voi saada enintään 50% haettavista kuluista
– Viimeistään vuoden päästä hausta avustuksen saaja todentaan, esimerkiksi kuiten, että avustus on käytetty haettuun tarkoitukseen.

3. Tila-avustus:

– Avustusta voivat hakea kuortanelaiset liikunta- ja urheiluseurat.
– Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella keväisin. Hakemuksesta tulee ilmetä mihin tiloihin avustusta haetaan. Lisäksi tulee selvittää edellisen vuoden osalta tilavuokrakulut. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
– Avustussumma on korkeintaan puolet todellisista kuluista.
– Mikäli hakijoiden summat ovat korkeammat kuin tila-avustukseen varattu kokonaissumma, suhteutetaan avustussumma kaikkien hakijoiden kesken.

4. Koulutusavustus:

– Koulutusavustusta voivat hakea kuortanelaiset yhdistykset liikunta- ja urheilutoimintaan
– Avustusta haetaan takautuvasti edellisen vuoden koulutusten osallistumismaksuihin määräaikaan mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
– Koulutusavustusta myönnetään järjestö-, toimitsija-, valmentaja-, ohjaaja tai tuomarikoulutukseen.
– Mikäli hakijoiden yhteenlaskettu hakusumma on suurempi kuin avustukseen varattu kokonaissumma, suhteutetaan avustussumma hakijoiden kesken.

Liikuntatoimen urheilijastipendit

Urheilija-stipendit jaetaan vuosittain voimassa olevan stipendisäännön mukaan. Ehdotukset stipendien saajista perusteluineen voi lähetetään marraskuun puoleen väliin saakka liikuntatoimeen: tuomas.mikkola(at)kuortane.fi.

Kunnon Kuntalainen

Kuortaneen sivistyslautakunta valitsee vuosittain Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun (PLU) pyynnöstä Kuortaneen Kunnon kuntalaisen. Kunnon kuntalainen -tunnustuksen voi saada vain kerran ja kuntalaisen tulee olla esimerkillinen toiminnassa kunto- ja terveysliikunnan sekä fyysisen kulttuurin alueella;
-toimimalla aktiivisena kunto- ja terveysliikunnan tiedottajana
-toimimalla aktiivisena talkoolaisena
-harrastamalla itse esimerkillisen aktiivisesti kunto- ja terveysliikuntaa
-toimimalla aktiivisesti vetäjänä lapsille, nuorille tai aikuisille tarkoitetussa liikunnassa
-toimimalla muuten aktiivisesti paikkakunnan liikuntakulttuurin hyväksi

Kunnon kuntalainen -arvonimen saaneiden henkilöiden nimet löydät tästä. Vapaamuotoisia esityksiä perusteluineen voi lähettää marraskuun puoleen väliin saakka liikuntatoimeen: 040-631 7442 tai tuomas.mikkola(at)kuortane.fi.