fbpx

Valtuusto päätti talousarviosta ja kulttuuristrategiasta


Talousarviosta alijäämäinen

Maanantaina 10.12. käydyn Kuortaneen kunnanvaltuuston vuoden 2018 viimeisen kokouksen pääasioina olivat ensi vuoden talousarvio ja kunnan uusittu kulttuuristrategia.

Ensi vuosi on talousarvion mukaan 100 000€ alijäämäinen, mutta sisältää silti huomattavia investointeja. Vuoteen 2022 saakka tehdyn laskelman mukaan myös vuosi 2020 on miinusmerkkinen, mutta aiempien vuosien ylijäämäisten tulosten ansiosta taloustilanne ja investoinnit ovat kestävällä pohjalla. Suurin yksittäinen investointi koskee lukion laajennusta ja remontointia. Kunnan nettolainamäärä kasvaa 1,5 miljoonalla eurolla.

Kuortaneen kunnan talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021

Kulttuuristrategialla vahvempaa kulttuuria

Uuden kulttuuristrategian lähtökohtana oli koko maakuntaa koskevan kulttuuristrategian tavoite siitä, että kaikkiin maakunnan kuntiin laaditaan oma kunnallinen kulttuuristrategia. Kuortaneen kulttuuritoiminta on rikasta, mutta haasteena on muun muassa aktiivisen kulttuuri- ja yhdistysväen vanheneminen sekä kulttuurin määrärahojen väheneminen.

Tähän kesäkuussa 2018 käynnistyneeseen kulttuuristrategian päivitystyöhön haluttiin osallistaa mahdollisimman monet kuntalaiset. Ensimmäiseen strategiailtaan kutsuttiin kaikki asiasta kiinnostuneet viranhaltija ja kuntalaiset. Lisäksi kuntalaisten näkemyksiä kulttuuripalveluista haluttiin saada kyselylomakkeen kautta.

Uuden kulttuuristrategian päätavoitteiksi saadun palautteen pohjalta muotoutuivat yhdistysten yhteistoiminnan tukeminen, auditorion rakentaminen uuden koulun yhteyteen ja kulttuuritapahtumien järjestäminen.

Uusi kulttuuristrategia luettavissa tästä.