fbpx

ULKOMAINONNAN MAHDOLLISTAMINEN ALUEVAALEISSA 2022

Vuoden 2022 aluevaalien ennakkoäänestys alkaa 12.1.2022. Varsinainenvaalipäivä on 23.1.2022

Aluevaalien osalta ei ole tullut Kuntaliitolta vastaavia suosituksia kuin muissavaaleissa (esim. kuntavaaleissa), joissa ulkomainonta on suositeltu aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista. Aluevaalien osalta tämä tarkoittaisi 5.1.2022.

Kuortaneen kunnan toimesta pystytetyt vaalimainostelineet ovat perinteisesti olleet Keskustien ja kunnanviraston parkkipaikan välisellä alueella.

Aluevaalien mainostamista varten näistä voidaan antaa kullekin Kuortaneella kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneelle ryhmälle kaksi mainospaikkaa. Jos paikkoja jää tyhjäksi, ne varataan mahdollisille muille hyvinvointialueella ehdokkaita asettaneille ryhmille tai, niitä voidaan käyttää yleiseen vaalitiedottamiseen.

Ulkomainospaikkojen sijainnissa on otettu huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden välittömään läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

ULKOMAINONNAN MAHDOLLISTAMINEN