Nähtävilläoloaika: 8.1.2019 – 22.1.2019

Toimisto- ja arkistosihteerin tehtävä

KUORTANEEN KUNTA jatkaa
TOIMISTO- JA ARKISTOSIHTEERIN TEHTÄVÄN hakua.

Kuortaneen kunta hakee yleishallinnon tulosalueelle vakituista työntekijää toimisto- ja arkistosihteerin tehtävään.

Toimisto- ja arkistosihteeri vastaa asiakirjahallinnon ja arkistotoimen kehittämisestä sekä vastaa kunnan päätearkistossa pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista ja päätearkistoon luovutettujen asiakirjatietojen tietopalvelusta ja vastaa asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta
Toimeen edellytetään soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa. Eduksi katsotaan kokemus asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tehtävistä sekä soveltuva alan koulutus. Lisäksi eduksi katsotaan kokemus hallinnollisista tehtävistä.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, kehittämishalua ja -kykyä, asiakaspalveluhenkisyyttä, oma-aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, huolellisuutta, hyviä ICT-taitoja sekä hyvää paineensietokykyä.

Työ alkaa sopimuksen mukaan. Palvelusuhteen ehtojen osalta noudatetaan KVTES-sopimusta ja kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on esitettävä ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan 22.1.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@kuortane.fi

Aiemmin lähetetyt hakemukset huomioidaan haussa.

Lisätietoa:
hallintojohtaja, Jaana Salo
040 505 7803
jaana.salo@kuortane.fi