fbpx

Tilintarkastajan kilpailutus: Kysymykset/vastaukset

KYSYMYS:
Vertailussa voi saada 50 pistettä tarkastuspalveluiden hinnasta sopimuskaudella sisältäen hankkeiden tarkastuspalvelut. Hankkeet eivät vaikuttaisi olevan ollenkaan tarjouspyynnön kohteena, eli tarkoitetaanko tässä tarjouspyynnön kohtaa 3.1 kuntalain mukainen tilintarkastus 12 päivää vuodessa, joista 3 on varattu tytäryhteisöille?

VASTAUS:
Kyllä, kohdan 5 valintaperusteiden 1. kohta koskee ainoastaan kuntalain mukaista tilintarkastusta, 12 päivää vuodessa, joista 3 on varattu tytäryhteisöille tarjouspyynnön kohdan 3.1. mukaisesti


KYSYMYS:
Lisäksi vertailussa on sihteerin palvelut sopimuskaudella (15 pistettä). Miten tämä tulisi hinnoitella? Tarjouspyynnössä sanotaan, että tarkastuslautakunta pitää noin 10 kokousta vuodessa. Lisäksi kokousten kesto vaihtelee, eli riittääkö tuntihinnan ilmoittaminen? Mikäli pitää ilmoittaa kokonaishinta pyytäisimme teitä ilmoittamaan hinnoittelua varten tuntien tai päivien määrä, jonka perusteella tarjoukset vertaillaan.

VASTAUS:
Pyydämme kokonaishintaa niin, että lautakunta pitää 10 kokousta vuodessa.


KYSYMYS:
Sopimusehdoissa on JYSE 2009, voidaanko nämä päivittää tuoreimpaan versioon, eli JYSE 2014 (huhtikuu 2017 päivitysversio)?

VASTAUS:
Kyllä, muutetaan kohtaan 6 viittaus uusimpiin JYSE 2017 palvelut (huhtikuu 2017 päivitysversio) sopimusehtoihin.


KYSYMYS:
Tarjouspyynnössä kohdassa 5. Tarjousten valintaperuste ja arviointikriteerit on mainittuna tarkastuspalvelut sisältäen hankkeiden tarkastuspalvelut. Hankkeista ei ole mainintaa kohdassa 3. Tarkastustehtävien laajuus ja sisältö.

Onko tarjouspyynnössä ollut tarkoitus pyytää tarjousta kuntalain mukaisen tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteeritehtävien lisäksi myös hankkeiden tarkastuksesta. Mikäli näin on – miten suuresta työmäärästä on arviolta kyse?

VASTAUS:
Kuten edellä. Tarkoitus on ollut pyytää tarjousta ainoastaan kuntalain mukaisen tilintarkastuksesta ja tarkastuslautakunnan sihteeritehtävistä.