Tervetuloa yksityistie iltaan 19.4.2023

19.04.2023 Kuortaneen kunnantalolle valtuustosaliin klo. 18.00 alkaen.
(mahdollisuus osallistua Teamsin välityksellä, linkki saatavilla kunnan ilmoitustaululta)

Kuortaneen kunnan alueella, keskustaajaman ulkopuolella olevat tiet ovat, joko valtion teitä tai niin kuin suurin osa, yksityisiä tiekuntia, joita montaa kunta toki hoitaa. Jotta hoito voi jatkua, tulee teiden olla siinä kunnossa, että hoitaminen on mahdollista. ELY-keskuksella on teiden peruskorjauksiin ja parantamisiin muutaman seuraavan vuoden aikana rahaa reilummin jaossa, kunhan vain tiekunnat niitä hakevat (kunnalle ei rahaa ole tarjolla vaan ainoastaan tiekunnille). Tähän tarvitaan teiden osakkaita, jotka tiekunnat muodostavat. Tiekuntien pitäisi saada päivitettyä tietonsa ja suunnittelemaan ja hakemaan ja toteuttamaan korjaushankkeita. Ely.n hankekohtaiset avustusprosentit ovat tänä vuonna teille 70 % ja silloille 85 % ja kunta pyrkii osallistumaan hankkeisiin budjetin sallimissa rajoissa.

Illassa käydään läpi mm. tiekuntien hallinnon ajantasaistamista ja käynnistämistä, perusparannushankkeiden käynnistämistä ja -rahoitusmahdollisuuksia, näistä meille tulee kertomaan Hannu Ulvinen Metsäkeskuksesta.

Samalla käydään läpi myös kunnan mahdollisuudet olla avustamassa tiekuntia!

Kahvi tarjoilu!

Tekninen lautakunta
Yksityistie toimikunta

Tiedustelut: Katja Karonen, rakennustarkastaja, 0400179467 katja.karonen@kuortane.fi

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_Yzc3ODBkYWItYzk0OS00NzE3LTlhODctMDNlZTIyMTMzMTYw@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22274e9fac-fb77-4320-990c-9663e918f299%22,%22Oid%22:%22bbdc679e-edb0-440d-b21a-bc72f8e85f6a%22%7D