fbpx
Nähtävilläoloaika: 2.3.2023 – 26.3.2023

TARJOUSPYYNTÖ YKSITYISTEIDEN KESÄLANAUS 2023

Kuortaneen kunnan ympäristöosasto pyytää tarjousta lanaustarjouslomakkeessa olevien yksityisteiden kesälanauksesta ajalle 30.4.2023-31.12.2025, optio vuosille 2026 ja 2027.

Tarjouksen yksilöiminen
Tarjoukset voi antaa vaihtoehtoisesti seuraavasti:
Lanauskerta € / koko tiealue tai lanauksen hinta € / tiekilometri, tai lanaushinta/h, jolloin alueesta esitettävä arvio tiealueeseen käytettävästä ajasta.
Lanaus käsittää kaikissa tarjousvaihtoehdoissa lanausta koko tien leveydeltä.
Tielistassa on nähtävissä lanattavien tieosuuksien pituudet/yhteispituudet, joiden mukaan tarjoukset annetaan ja joihin tarjoushinta sidotaan. Teiden lanauspituuksia voidaan urakka-aikana tarkistaa ja tarpeen mukaan muuttaa. Muuttamisesta sovitaan urakoitsijan kanssa erikseen.

Tarjous annetaan tiealuekohtaisesti liitteenä olevalla lanaustarjouslomakkeella.

Urakoitsijan valinta
Urakoitsija valitaan kullekin tiealueelle erikseen. Tilaaja pidättää oikeuden olla valitsematta urakoitsijaa joillekin teille ja suorittaa ko. tien lanauksen omana työnä. Tiekohtaisia muutoksia on mahdollista tehdä alueisiin.

Urakoitsijan valinnan perusteet
Urakoitsija valitaan tarjoushinnan perusteella jolloin, halvin hinta voittaa. Lanauksista saadun palautteen perusteella voidaan kesken kauden alueita muuttaa.

Ennen tarjouksen hyväksymistä urakoitsijan tulee esittää tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.

Tarjouksen voimassaolo
Tarjous tulee olla voimassa 1.5.2023 saakka.

Tarjouksen jättäminen
Tarjoukset jätetään tämän tarjouspyynnön liitteenä olevalle lanaustarjouslomakkeelle. Tarjoaja voi antaa tarjouksen niin monesta tiealueesta kuin haluaa ja arvioi pystyvänsä urakan mukaiset velvoitteet suorittamaan oikea-aikaisesti.

Tarjousten palautus 26.3.2023 mennessä.

Tarjousten palautus osoitteeseen:
katja.karonen@kuortane.fi tai kirjekuoressa kunnantalon postilaatikkoon kuoreen tunnus “kesälanaustarjous 2023”,

Katja Karonen
rakennustarkastaja
Kuortaneen kunta
0400-179467, katja.karonen@kuortane.fi

Liitteet:

1. Lanaustarjouslomake 2023
2. Kartta liite lanaus alueet