SARVINEVAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN YLEISÖTILAISUUS 1.9.2020

Tiedotustilaisuus Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaavasta järjestetään Kuortaneen urheiluopistolla Liikuntahotellilla 1.9.2020 klo 18-20.

Tiedostustilaisuutta voi myös seurata live streamin kautta seuraavasta linkistä: live stream

Esittelytilaisuuden runko on seuraava:
18.00 Tervetuloa tilaisuuteen, esitellään kunnan, hanketoimijan ja konsultin edustajat
18.00-18.05 Tilaisuuden tarkoitus (kunta tai kaavoituskonsultti, kunnan toiveen mukaan)
18.05-18.15 Hankkeen esittely (hanketoimija tai konsultti)
18.15-18.45 Kaava-aineiston esittely (nykytila, laaditut selvitykset, hankkeen vaikutukset, kaavaratkaisun kuvaus)
18.45-noin 19.15 Yleistä keskustelua
19.15-20.00 Mahdollisuus henkilökohtaisiin keskusteluihin kunnan, konsultin ja hanketoimijan kanssa

Etäyhteyteen liittyy Chatti-ruutu, johon voi kirjoittaa kommentteja ja esittää kysymyksiä. Näihin voidaan vastata hankkeen esittelyn jälkeen klo 18.45 alkaen.

Mahdollliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta on toimitettava kirjallisesti ennen nähtävilläoloajan päättymistä 1.10.2020 mennessä osoitteella:

Kuortaneen kunta
Ympäristölautakunta
Keskustie 52
63100 Kuortane

tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kuortane.fi.