Nähtävilläoloaika: 25.6.2019 – 9.7.2019

RANTATIEN SIVUKATUJEN KATUSUUNNITELMAT

Kunnan talousarviossa vuodelle 2019 sen investointiosassa on varattu määrärahat Rantatien sivukatujen parantamisen rahat.

Rantatien sivukatujen rakentamisen katusuunnitelmat ovat valmistuneet keskustan asemakaava-alueelle. Suunnitelmat on laatinut Soilcon Oy.
Katujen kuivatus on suunniteltu tehtäväksi avo-ojin.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§:n mukaan katusuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävillä 14 päivän ajan.

Tekninen lautakunta 19.6.2019

1232.102_no

1232.201_no

1232.202_no