Nähtävilläoloaika: 11.1.2019 – 1.2.2019

Rakennustarkastajan virka

KUORTANEEN KUNTA julistaa haettavaksi
RAKENNUSTARKASTAJAN viran

Kuortaneen kunta hakee rakennustarkastajaa vakinaiseen virkaan.

Kuortaneen kunnan rakennustarkastajan tehtäviin kuuluvat muun muassa rakennus- ja maa-ainesvalvonta, ympäristölautakunnan esittelijän ja sihteerin tehtäviä, kaavahankkeet (konsulttisopimukset, kaavakäsittely) sekä kunnan hoitoon otettujen yksityisteiden kunnossapito ja avustushakemusten valmistelu päätöksentekoa varten.

Viran kelposuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen tutkinto. Lisäksi edellytetään riittävää kokemusta rakennussuunnittelun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä.

Arvostamme kokemusta rakennusvalvontatyöstä ja kunnallishallinnosta sekä hyviä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja.

Palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan 1.2.2019 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@kuortane.fi, otsikolla rakennustarkastaja.

Lisätietoa:
Tekninen johtaja, Martti Ranta
0400 484 838
martti.ranta@kuortane.fi

Kunnanjohtaja, Pentti Turunen
0400 662 978
pentti.turunen@kuortane.fi