fbpx
Nähtävilläoloaika: 1.9.2022 – 10.10.2022

PÄÄTÖS YSL 115 A § MUKAISESTA ILMOITUKSESTA, JUKKA NYKÄNEN

Kuulutuksen julkaisupäivä: 1.9.2022.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä: Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 8.9.2022.

Päätös: 23.8.2022 § 48 Kuortaneen ympäristölautakunta.

Antopäivä: 1.9.2022.

Hakija: Jukka Nykänen.

Asia: Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus olemassa olevan eläinsuojien toiminnan olennaisesta muuttamisesta Kuortaneen kunnan Ylijoenkylässä.

Päätöksen pääasiallinen sisältö: ympäristölautakunta on hyväksynyt ilmoituksen ja samalla antanut lisäksi määräyksiä, joilla vähennetään naapurustoon kohdistuvaa rasitusta.

Nähtävillä pito: Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 1.9. – 10.10.2022 Kuortaneen kunnan infopisteellä, os. Keskustie 52, Kuortane, sekä kunnan internetsivustolla (www.kuortane.fi).

Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 10.10.2022.

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Jukka Kotola, puh. 0400 012 129, sähköposti etunimi.sukunimi@kuortane.fi.

Nykänen ysl rekisteröinti

Lausunto_Nykänen (003)

ELÄINSUOJIEN ILMOITUSLOMAKE Nykänen

ARK-01 Nykänen ( sikala ) 27.06.2022-Model Asemapiirros

ARK-02 Nykänen ( Pohja Korjausrakentaminen ) 27.06.2022-Model

Valitusosoitus Nykänen