fbpx
Nähtävilläoloaika: 22.7.2020 – 28.8.2020

PÄÄTÖS YSL 115 A § MUKAISESTA ILMOITUKSESTA, JANNE LAITILA

Kuulutuksen julkaisupäivä: 22.7.2020.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä:
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 29.7.2020.

Päätös: 21.7.2020 § 38 Kuortaneen ympäristölautakunta.

Antopäivä: 22.7.2020.

Hakija: Janne Laitila.

Asia: Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus olemassa olevan eläinsuojien toiminnan olennaisesta muuttamisesta Kuortaneen kunnan Kuortaneenkylässä.

Päätöksen pääasiallinen sisältö: ympäristölautakunta on hyväksynyt ilmoituksen ja samalla VNa 138/2018 3 §:n mukaisen poikkeamisen asetuksen 2 §:n mukaisista vähimmäisetäisyysvaatimuksista naapurikiinteistöillä sijaitseviin asuinrakennuksiin. Ympäristölautakunta on antanut lisäksi määräyksiä joilla vähennetään naapurustoon kohdistuvaa rasitusta.

Nähtävilläpito: Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 22.7. – 28.8.2020 Kuortaneen kirjastossa, os. Koulutie 4, Kuortane, sekä kunnan internetsivustolla (www.kuortane.fi).

Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 28.8.2020.

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Jukka Kotola, puh. 0400 012 129, sähköposti etunimi.sukunimi@kuortane.fi.