fbpx

Urheilulukio

Urheilulukion tehtävä

Kuortaneen lukiolle on 1.8.1994 alkaen myönnetty toistaiseksi opetusministeriön toimesta erityinen urheiluun liittyvä tehtävä. Erityistehtävän saamista on edeltänyt yli 20 vuotta kestänyt kehittämistyö ensin liikuntapainotteisena ja sittemmin urheilulukiona.

Olosuhteet

Kuortaneen lukiolla ja urheilulukiolla opiskelee yhteensä noin 250 oppilasta. Lukio sijaitsee urheiluopistoalueella Kuortane-hallin eteläpuolella. Lukion kaikissa opetusluokissa on ajanmukaiset opetusvälineet.

Urheilulukiolaiset voivat asua urheiluopiston alueella ja Kortesmäessä Kiinteistö Oy Kuortaneen Koulumajojen asunnoissa omalla vuokrasopimuksella. Koulumajoilla asumisen ohjauksesta vastaavat lehtori Miia Siukola ja valvonnasta valmentaja Ville Pasanen. Koulumajat 1:n ja 2:n kuuden hengen soluissa on 2 kahden hengen ja 2 yhden hengen huonetta, TV:llä varustettu oleskelutila, pienoiskeittiö, peseytymistilat ja kuivaushuone. Koulumajoissa 3 ja 4 on kahdeksassa solussa neljä yhden hengen huonetta ja koulumajoissa 6 ja 7 on kaksioissa ja kolmioissa 37 yhden ja kahden hengen huonetta. Asuinrakennuksissa on yhteinen suksi- ja polkupyörävarasto sekä pyykinpesutila. Kaikissa Koulumajoissa on internet yhteys. Asunnon ja valmennuspaikkojen lyhyiden välimatkojen ansiosta vapaa-aikaa ei tarvitse kuluttaa siirtymisiin.

Opiskelu

Ylioppilastutkinto voidaan suorittaa enintään kolmena perättäisenä tutkintokertana. Opiskelija ilmoittautuu kirjoituksiin silloin, kun ainakin ao. aineen pakolliset kurssit / opintojaksot tulevat suoritetuksi. Kolmessa vuodessa valmistuvat kirjoittanevat pääosan aineista edelleen kolmannen vuoden keväällä. Ylioppilastutkintotodistus annetaan, kun tutkintoon tarvittavat 4 / 5 pakollista ainetta on kirjoitettu ja vähintään 75 kurssia tai 150 opintopistettä on suoritettu. Oppilas voi harkintansa mukaan käyttää lukio-opintoihinsa 2,5 – 4 vuotta. Pidentämällä lukio-opiskelua voi keventää opiskeluun viikottain kuluvaa aikaa ja varata aikaa harrastuksilleen. Kilpailumatkoista tai harjoitusleireistä aiheutuva haitta koulutyölle pyritään saamaan mahdollisimman vähäiseksi.

Urheiluvalmennus

Kuortaneen lukion lajeja ovat amerikkalainen jalkapallo, lentopallo, yleisurheilu, jääkiekko, jalkapallo, paini, keilailu, pesäpallo, telinevoimistelu  ja muut yksilölajit. Urheiluvalmennus perustuu kiinteään yhteistyöhön urheiluopiston valmennuskeskuksen ja ao. seurojen sekä lajiliittojen kanssa. Yleisurheiluvalmennuksesta sisällöstä vastaa Kuortaneen urheiluopiston valmennuskeskus ja muista lajeista vastaavat valtakunnalliset lajiliitot ja seurat.

Urheilulukiolaisen työjärjestykseen sisältyy 8 tuntia viikossa oman lajin harjoittelua lajiryhmissä. Kullakin lajiryhmällä on oma valmentaja, joka seuraa ja ohjaa harjoittelua. Lisäksi urheilulukiolaiset voivat suorittaa valmennusopin kurssin / opintojakson sekä muita urheilun erityistehtävää tukevia opintojaksoja.

Opetus

Urheilulukiolaiset muodostavat oman ryhmänsä vain valmennustunneilla. Kaikkia muita aineita he opiskelevat samoissa ryhmissä muiden lukiolaisten kanssa. Urheilulukio pyrkii toimimaan mahdollisimman normaalilla tavalla osana Kuortaneen lukiota. Urheilulukiolaisten osuus koko lukion oppilasmäärästä on n. 2/3.

Urheilulukiolaiset, jotka suorittavat vähintään 12 urheiluvarmennuksen kurssia / 24 opintopistettä, voivat halutessaan jättää valitsematta 0-8 pakollista kurssia / 0-16 opintopistettä. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen kursseista. Lisäksi pakolliset kurssit täytyy olla suoritettuna niissä aineissa, joihin opiskelija osallistuu ylioppilastutkinnossa. Urheilulukiolaisten urheiluvalmennuksesta kertyvät 20 kurssia tai 40 opintopistettä, valmennusopin sekä muut urheilun erityistehtävää tukevat opinnot ovat tuntijaon soveltavia kursseja. Saadakseen päättötodistuksen opiskelijan täytyy suorittaa vähintään 75 kurssia tai 150 opintopistettä.

Opiskelijavalinta

Urheilulukioon hakevat opiskelijat käsitellään valinnassa omana ryhmänä. Urheilulukioon hakevat pisteytetään peruskoulun opintomenestyksen ja urheilumenestyksen perusteella. Maksimiyhteispistemäärä on 20. Lukuaineiden keskiarvo 7,0 on sisäänpääsyn rajana. Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ja liikunnan arvosanojen keskiarvo muodostaa suoraan opintomenestyksestä saatavat pisteet. Urheilumenestyksen perusteella hakijan ao. lajiliiton edustaja antaa 0-5 pistettä. Lisäksi urheilupisteitä painotetaan 0-5 koulukohtaisella pisteellä.

Harkittavaksi

Urheilulukioon aikovan opiskelijan on ensin ratkaistava, onko hänen peruskoulun jälkeinen opiskelupaikkansa lukio. Mikäli opiskelija päätyy lukioon, on urheilulukio mahdollisuus yhdistää tavoitteellinen lukio-opiskelu ja huipulle tähtäävä valmentautuminen.

Opiskelu urheilulukiossa merkitsee muuttoa pois kotipaikkakunnalta. Opiskelijan ja hänen vanhempiensa on heti alussa syytä tiedostaa, että asuminen kodin ulkopuolella vaatii opiskelijalta tavallista suurempaa itsenäisyyttä ja itsekuria. Opiskelusta ja omasta asumisesta on koulun ohjauksesta huolimatta huolehdittava oma-aloitteisesti. Koulumajoilla asuminen edellyttää myös muiden huomioon ottamista.

Urheilulukio ei ole vain paikka harrastaa urheilua. Urheilun lisäksi edellytetään, että tavoitteena on selviytyä menestyksekkäästi lukio-opinnoissa. Urheilu ja opiskelu ovat molemmat yhtä tärkeitä.

Monille urheilulukioon hakeutuville Kuortane ja urheiluopisto ovat entuudestaan tuttu valmennusympäristö. Mikäli näin ei ole, on suotavaa, että hakija etukäteen yhdessä vanhempien kanssa kävisi kevään tai kesän aikana tutustumassa olosuhteisiin. Vierailusta on syytä sopia etukäteen.