Nähtävilläoloaika: 29.5.2019 – 14.6.2019

Luokanopettajan viransijaisuus

Kuortaneen kunnan sivistystoimi jatkaa luokanopettajan viransijaisuuden/Ruonan koulu (1.8.2019-31.7.2020) hakuaikaa 14.6.2019 saakka.

Viransijaisuudessa ajalle 1.8.2019-31.7.2020 eduksi luetaan valmius opettaa teknistä käsityötä ja liikuntaa. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävät voidaan täyttää ilman vaadittua koulutusta ajalle 7.8.2019-31.5.2020

Kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaiset. Kelpoisuus tulee ilmoittaa selkeästi myös vapaamuotoisessa hakemuksessa. Kelposuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 14 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset 14.6.klo 12:00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@kuortane.fi.
Aikaisemmin tulleet hakemukset otetaan huomioon.

Lisätietoja sanna.koivisto@kuortane.fi tai 040-5057804 tai malla.luomaranta@edu.kuortane.fi