Laajan Säätiön avustushakemukset 2023

Vuoden 2023 avustusten hakeminen.

Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja hankkeisiin, jotka edistävät kuortanelaista elinkeinoelämää sekä edistävät erityisesti maanviljelykseen, metsänhoitoon ja muihin peruselinkeinoihin liittyvää tutkimusta Kuortaneella.
Avustuksia ja apurahoja myönnetään yhdistyksille, hankkeille, opiskelijoille tai yrityksille.

Lue lisää www.laajansaatio.fi

Vuoden 2023 avustusten hakuaika päättyy 31.8.2023.