Nähtävilläoloaika: 22.3.2018 – 21.4.2018

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPA-ASIASSA: Lihanautojen kasvatus

Kuortaneen kunnan ympäristölautakunnalta on haettu seuraavaa ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista lupaa:

Hakija: Kari Penttilä

Toiminnan laatu: Lihanautojen kasvatus. Tilalle rakennetaan kolme eläinsuojaa sekä katettu kuivalantala. Eläinsuojiin sijoitetaan 150 vasikkaa < 6 kk, 150 lehmävasikkaa 6- 12 kk ja 100 hiehoa 12-24 kk.

Osoite: Haarajärventie 685, 63150 RUONA

Kiinteistö: 300-401-21-29

Hakemusasiakirjat ovat julkisesti nähtävillä Kuortaneen kunnantalolla ma-pe klo 9-15 22.3. – 20.4.2018 välisen ajan osoitteessa Keskustie 52, 63100 KUORTANE, jona aikana hakemusta koskevat muistutukset tulee tehdä ympäristölautakunnalle kirjallisesti. Hakemusasiakirjoissa on esitetty tiedot toiminnasta syntyvistä päästöistä ja jätteistä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöpäällikkö Jukka Kotola, p. 0400 012 129.

Kuortaneella 22.3.2018

Ympäristölautakunta