Nähtävilläoloaika: 24.5.2018 – 29.6.2018

Kuulutus ympäristölupa-asiassa

Kuortaneella 23.5.2018 annetaan ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen lupapäätös naudanlihatuotannon aloittamiselle. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

Hakija: Kari Penttilä
Toiminnan laatu: Lihanautojen kasvatus.
Osoite: Haarajärventie 685, 63150 RUONA
Kiinteistö: 300-401-21-29

Päätös on nähtävänä 24.5. – 29.6.2018 klo 8.00-15.00 Kuortaneen kunnantalon puhelinvaihteessa, os. Keskustie 52, 63100 KUORTANE sekä Kuortaneen kunnan internetsivuilla www.kuortane.fi. Ympäristölautakunnan lupapäätökseen tyytymätön saa hakea kirjallisella valituksella siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudesta. Muutoksenhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät lupapäätöksen valitusosoituksesta.

Kuortaneella 23.5.2018

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA