KUULUTUS: YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2018

YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2018

Avustusta voidaan hakea yksityisteiden kunnossapitoon sellaisten teiden osalle, joiden pituus on vähintään 200 metriä ja joiden varrella on pysyvää asutusta.
Avustushakemus liitteineen ja ohjeineen on saatavana Kuortaneen kunnan nettisivuilta sekä kunnan infosta.
Avustuksia myönnettäessä varataan kunnan tilintarkastajille mahdollisuus avustusta saavan tiekunnan hallinnon ja tilien tarkistamiseen.
Hakemukset on jätettävä tekniselle lautakunnalle viimeistään 5.4.2019 mennessä.

Kuortane 8.3.2019
TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kuulutus    Kunnan tieavustusohjeita 2018   Yksityistieavustushakemus   Liite tieavustushakemukseen