Nähtävilläoloaika: 20.6.2024 – 2.8.2024

KUULUTUS: VILMEIKÖNRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS RA-ALUEELLA, EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

Kuortaneen kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan 11.6.2024 § 35 päättänyt asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65§ ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. 

Osallistumis- ja arviointi suunnitelma (OAS) sekä kaavaehdotus ja siihen liittyvä suunnittelumateriaali on nähtävillä kunnan internetsivulla https://kuortane.fi/rakentaminen-ja-ymparisto/rakennusvalvonta/vireilla-olevat-kaavat/. 20.6.2024-2.8.2024 ja Kuortaneen kunnan kirjastossa Kirjastokuja 4, 63100 Kuortane.  

Mahdolliset muistutukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti ennen nähtävillä oloajan päättymistä 2.8.2024 osoitteella: 

Kuortaneen kunta, Ympäristölautakunta, Keskustie 52, 63100 Kuortane tai sähköposti osoitteeseen katja.karonen@kuortane.fi . 

Lisätietoja kaavoitushankkeesta rakennustarkastaja Katja Karonen, puh. 0400-179467, katja.karonen@kuortane.fi 

Kuortane 20.6.2024
Ympäristölautakunta 

Ehdotus_Vilmeikonranta_K239_akm

Liite1_OAS_Vilmeikonranta_K239_akm

Selostus_Vilmeikonranta_K239_akm