fbpx
Nähtävilläoloaika: 23.6.2022 – 21.8.2022

Kuulutus: Vilmeikön rannan asemakaavan muutos RA-alueella, luonnoksen nähtäville asettaminen

Kuortaneen kunnassa on käynnistetty Vilmeikönrannan asemakaavan muutos Vilmeikön RA-alueella.

Kuortaneen kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan 14.6.2022 § 35 päättänyt asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville MRL 62§.n ja MRA 30§:n mukaan.

Osallistumis- ja arviointi suunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos ja siihen liittyvä suunnittelumateriaali on nähtävillä kunnan internettisivulla https://kuortane.fi/rakentaminen-ja-ymparisto/rakennusvalvonta/vireilla-olevat-kaavat/. 23.6.2022-21.8.2022. Sekä kunnan kirjastossa Kirjastotie 4, 63100 Kuortane

Mahdolliset muistutukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta on toimitettava kirjallisesti ennen nähtävillä oloajan päättymistä 21.8.2022 osoitteella:
Kuortaneen kunta, Ympäristölautakunta, Keskustie 52, 63100 Kuortane tai sähköposti osoitteeseen kirjaamo@kuortane.fi .

Lisätietoja kaavoitushankkeesta rakennustarkastaja Katja Karonen, puh. 0400-179467, katja.karonen@kuortane.fi.

Kuortane 23.6.2022
Ympäristölautakunta

Luonnos_Vilmeikonranta_K239_akm_01062022

OAS_Vilmeikonranta_K239_akm

Selostus_Vilmeikonranta_K239_akm