fbpx
Nähtävilläoloaika: 20.8.2020 – 1.10.2020

KUULUTUS: SARVINEVAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVALUONNOS

Kuortaneen kunnassa on käynnistetty Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaava.

Kuortaneen kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan 12.5.2020 päättänyt asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville MRL 62§.n ja MRA 30§:n mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos ja siihen liittyvä suunnittelumateriaali ovat nähtävillä kunnantalon ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla www.kuortane.fi >Ajankohtaista>ilmoitukset 1.9.2020-1.10.2020 välisen ajan.

Mahdollliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta on toimitettava kirjallisesti ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella:

Kuortaneen kunta
Ympäristölautakunta
Keskustie 52
63100 Kuortane

tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kuortane.fi.

Lisätietoja kaavoitushankkeesta rakennustarkastaja Katja Karonen, puh. 0400-179 467, katja.karonen@kuortane.fi

Tiedotustilaisuus Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaavasta järjestetään Kuortaneen urheiluopistolla Liikuntahotellilla 1.9.2020 klo 18-20.

Tämä kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 20.8.2020.

Kuortane 20.08.2020

Ympäristölautakunta

Sarvinevan tuulivoima-asiakirjat näkyvät alla olevasta linkistä:

https://drive.google.com/drive/folders/15-jHPLwqXkanORlWfg6HiHyH-sLl6TaF

Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaavan tiedostustilaisuutta voi myös seurata live streamin kautta seuraavasta linkistä: live stream