fbpx
Nähtävilläoloaika: 31.12.2020 – 31.1.2021

KUULUTUS: Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaava ehdotuksen nähtävillä olosta

Kuortaneen kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan 15.12.2020 53§ päättänyt asettaa Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaava ehdotuksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville MRL 65§:n ja MRA 19§:n ja 32§a:n mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointi suunnitelma (OAS) sekä kaavaehdotus ja siihen liittyvä suunnittelumateriaali on nähtävillä kunnan internetsivulla www.kuortane.fi > Rakentaminen ja ympäristö > Rakennusvalvonta > Vireillä olevat kaavat, 31.12.2020-31.1.2021. Kaava-asiakirjat ovat myös nähtävillä Kuortaneen kirjastossa, os. koulukuja/kirjastokuja 4, 63100 Kuortane.

Tiedotustilaisuuden sijasta (korona) kunnan internet sivuilta löytyy kaava-aineiston esitys, jolla esitellään kaava hanketta. Lisäksi kaavanlaatijan Sitowise Oy:n edustaja Timo Huhtinen +358 40 542 5291 timo.huhtinen@sitowise.com vastaa ke. 13.1.2021 puhelimitse yksityishenkilöiden kysymyksiin klo 13-19 välisen ajan. Muutoin lisätietoja kaavoitushankkeesta antaa rakennustarkastaja Katja Karonen, puh. 0400-179467, katja.karonen@kuortane.fi

Mahdolliset muistutukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti ennen nähtävilläolo-ajan päättymistä osoitteella:

Kuortaneen kunta, Ympäristölautakunta, Keskustie 52, 63100 Kuortane.
tai sähköposti osoitteeseen kirjaamo@kuortane.fi

Tämä kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 31.12.2020.

Kuortane 31.12.2020
Ympäristölautakunta