fbpx
Nähtävilläoloaika: 19.5.2020 – 24.6.2020

Kuulutus: PÄÄTÖS YSL 115 A § MUKAISESTA ILMOITUKSESTA, HALMELAN TILA OY

PÄÄTÖS YSL 115 A § MUKAISESTA ILMOITUKSESTA, HALMELAN TILA OY

Kuulutuksen julkaisupäivä: 19.5.2020.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä:
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 26.5.2020.

Päätös: 14.5.2020 § 29 Kuortaneen ympäristölautakunta.

Antopäivä: 19.5.2020.

Hakija: Halmelan Tila Oy.

Asia: Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus olemassa olevan eläinsuojien toiminnan olennaisesta muuttamisesta Kuortaneen kunnan Kuortaneenkylässä.

Päätöksen pääasiallinen sisältö: Ympäristölautakunta on hyväksynyt ilmoituksen ja samalla VNa 138/2018 3 §:n mukaisen poikkeamisen asetuksen 2 §:n mukaisista vähimmäisetäisyysvaatimuksista naapurikiinteistöllä sijaitsevaan vapaa-ajanasuinrakennukseen. Ympäristölautakunta on antanut lisäksi määräyksiä joilla vähennetään naapurustoon kohdistuvaa rasitusta mm. eläinsuojia koskevasta liikennöinnistä sekä lannan levityksestä.

Nähtävilläpito: Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 19.5. – 24.6.2020 Kuortaneen kunnan ilmoitustaululla, os. Keskustie 52, Kuortane, sekä kunnan internetsivustolla (www.kuortane.fi).

Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 24.6.2020.

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Jukka Kotola, puh. 0400 012 129, sähköposti etunimi.sukunimi@kuortane.fi

KUORTANEEN KUNTA
Ympäristölautakunta
19.5.2020

Päätös

Ely-keskuksen lausunto Halmelan Tila Oy

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon lausunto Halmelan Tila Oy

Valitusosoitus Vaasan hallinto-oikeus Halmelan Tila Oy