Nähtävilläoloaika: 21.5.2024 – 26.6.2024

Kuulutus: NEOVISON OY:N YMPÄRISTÖLUVAN SIIRTO UUDELLE TOIMINNANHARJOITTAJALLE

Kuulutuksen julkaisupäivä: 21.5.2024.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä: Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 27.5.2024.

Päätös: 14.5.2024 § 29 Kuortaneen ympäristölautakunta.

Hakija: Sami Yli-Kuha

Asia: Sami Yli-Kuha (1528489-0) on pyytänyt Neovison Oy:n (2542462-7) ympäristöluvan siirtämistä itselleen. Kuortaneen ympäristölautakunta on myöntänyt 22.10.2013 § 39 ympäristöluvan turkiseläinten kasvatukseen. Neovison Oy:n toiminta on päättynyt 4.12.2023. Lupapäätöksen määräyksessä 9. velvoitetaan ilmoittamaan toiminnanharjoittajan muutoksesta ympäristölautakunnalle.

Ympäristölautakunta on päättänyt siirtää 22.10.2013 § 39 Neovison Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan Sami Yli-Kuhalle, jolloin edellä mainitun luvan ehdot siirtyvät sellaisenaan koskemaan Sami Yli-Kuhaa tämän päätöksen saatua lainvoiman.

Nähtävilläpito: Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 21.5. – 26.6.2024 Kuortaneen kunnan puhelinvaihteessa, Keskuskatu 52, Kuortane, sekä kunnan internetsivustolla (www.kuortane.fi).

Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 26.6.2024.

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Jukka Kotola, puh. 0400 012 129, sähköposti etunimi.sukunimi@kuortane.fi