fbpx
Nähtävilläoloaika: 10.5.2023 – 17.6.2023

Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta, koskien maa-ainesten ottamista

ASIA: Maa-aineslain mukainen lupahakemus koskien maa-ainesten ottamista (sora ja hiekka) tilan Kohtamäki RN:o 300-401-5-25 alueelta Kuortaneenkylästä.

HAKIJA: Juha Kohtamäki

TOIMINTA Hakemuksen mukaan kiinteistön pinta-ala on 35,32 ha, josta ottamisalue 4,93 ha. Alueelta on suunniteltu otettavan maa-ainesta yhteensä noin 98600 m3 10 vuoden aikana.
Ottaminen suoritetaan suunnitelmakartassa esitetyiltä alueilta poikkileikkauksessa suunniteltuun syvyyteen. Alueelta on otettu maa-ainesta aiemmin kotitarve ottona, haetaan myös lupaa aloittaa ottaminen jo valitusaikana.

SIJAINTI: Toiminta sijoittuu Salmenkylään, Vasunmäen alueelle.

KUULUTUKSEN JULKAISUPÄIVÄ:
Kuulutus on julkaistu 10.5.2023. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 17.5.2023.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
Maa-aineslupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 10.5.2023 – 17.6.2022 Kuortaneen kunnantalolla Keskustie 52, 63100 Kuortane (neuvonta)

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Lupahakemuksista on oikeus muistutusten tekemiseen niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Kirjallisesti tehdyt muistutukset tulee toimittaa viimeistään 17.6.2023 mennessä ja osoittaa Kuortaneen kunnan ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Ympäristölautakunta, Keskustie 52, 63100 Kuortane tai s.postilla osoitteeseen kirjaamo@kuortane.fi .

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 10.5.2023 – 17.6.20223 Kuortaneen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Keskustie 52, 63100 Kuortane.

LISÄTIETOJA: Maa-aineslupahakemuksen osalta antaa tarvittaessa rakennustarkastaja Katja Karonen 0400-179467 katja.karonen@kuortane.fi .

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA