Nähtävilläoloaika: 19.6.2024 – 26.7.2024

Kuulutus maa-aineslain 4§ mukaisen päätöksen 13a§ muutoksesta

Kuulutuksen julkaisupäivä 19.6.2024

Alkuperäisen luvan hakijan tiedot:
Hakija: Juha Kohtamäki
Toiminnan laatu: Soran ja hiekan otto
Osoite: Vasunmäentie 82, 63160 Salmi
Tila: 300-401-5-25

Lupa siirretään uudelle omistajalle:
Hakija: Kuortaneen Kaivin oy
Toiminnan laatu: Soran ja hiekan otto
Osoite: Vasunmäentie 82, 63130 Salmi
Tila: 300-401-5-25

Päätös on nähtävänä 19.6.2024 – 26.7.2024 Kuortaneen kunnan sähköisellä ilmoitustaululla https://kuortane.fi/arkisto/ilmoitukset/ . Ympäristölautakunnan lupapäätökseen tyytymätön saa hakea kirjallisella valituksella siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudesta. Muutoksenhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät lupapäätöksen valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 26.7.2024.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 7. päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 26.6.2024.

Kuortaneella 18.6.2024

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympäristölautakunta Pöytäkirja 11.06.2024/ § 33