Nähtävilläoloaika: 25.3.2021 – 7.5.2021

KUULUTUS: KUORTANEENJÄRVEN POHJOISOSAN OSAYLEISKAAVA EHDOTUS

Kuortaneenjärven pohjoisosan osayleiskaavan laatiminen on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Kuortaneen kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan 9.3.2021 § 16 päättänyt asettaa ehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 §.n ja MRA 19 §:n mukaan.

Asemakaavaehdotus ja siihen liittyvä suunnittelumateriaali on nähtävillä kunnan internetisivulla https://kuortane.fi/rakentaminen-ja-ymparisto/rakennusvalvonta/vireilla-olevat-kaavat/ 25.3.2021 – 7.5.2021. Sekä kunnan kirjastossa Kirjastokuja 4, 63100 Kuortane.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti, ennen nähtävillä oloajan päättymistä 26.4.2021 7.5.2021 osoitteella:
Kuortaneen kunta, Ympäristölautakunta, Keskustie 52, 63100 Kuortane tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kuortane.fi.

Lisäaika muistutuksille ja lausunnoille 7.5.2021 asti, nähtäville lisättyjen liitteiden takia!

Kaavaa koskeva yleisötilaisuus katsottavissa tästä linkistä 28.4.2021 asti.

Lisätietoja kaavoitushankkeesta antaa rakennustarkastaja Katja Karonen, puh. 0400-179467, katja.karonen@kuortane.fi.

Tämä kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 25.3.2021.

Kuortane 25.3.2021
Ympäristölautakunta

Selostus_Kuortaneenjarvi_pohj_royk_04032021

Ehdotus_Kuortaneenjarvi_pohjoisosa_royk_

Liite10_KuortaneOYK_luonnos_vastineet

Liite6_Arvoluokitustaulukko_A3

Liite8_Mitoitustaulukko_Ehdotus_04032021

Liite11_Muistio_ELY_tyoneuvottelu_01042020_ROYK

Kuulutus