fbpx
Nähtävilläoloaika: 2.6.2022 – 1.7.2022

Kuulutus: Kuortaneen Napalankallioiden ja Hietaharjunkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulo

Ilmatar Energy Oy:n hankekehitysyhtiöt Ilmatar Kuortane Oy ja Ilmatar Seinäjoki Oy suunnittelevat tuulivoimapuistoa, joka sijoittuu Kuortaneen kuntaan Napalankallioiden ja Hietaharjunkankaan alueille sekä Seinäjoen kaupungin Palopättäränmäen alueelle. Kuortaneen ja Seinäjoen puoleisia alueita kehitetään
rinnakkain, mutta alueille laaditaan erilliset oikeusvaikutteiset osayleiskaavat, joiden perusteella voidaan myöntää rakennusluvat tuulivoimalayksiköiden rakentamiselle (MRL 77a §). Kaavaprosessin kanssa samanaikaisesti toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Napalankallioiden ja Hietaharjunkankaan sekä Palopättäränmäen kokonaissuunnittelualueelle suunnitellaan enintään 53 tuulivoimalan rakentamista, joista Kuortaneen Napalankallioiden ja Hietaharjunkankaan alueelle sijoittuisi enintään 37 voimalaa ja Seinäjoen Palopättäränmäen alueelle enintään 16 voimalaa.

Kuortaneen Napalankallioiden ja Hietaharjunkankaan osayleiskaava‐alue (n. 5 945 ha) sijaitsee n. 5 km Kuortaneen keskustasta länteen Kuortaneenjärven ja Kuorasjärven väliin jäävällä alueella. Suunnittelualue rajautuu lounaasta Alavuden, lännestä Seinäjoen ja luoteesta Lapuan kaupungin rajaan.

Kuortaneen ympäristölautakunta on kokouksessaan 20.4.2022. § 23 päättänyt kuuluttaa osayleiskaavan vireille sekä asettaa osallistumis‐ ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. OAS pidetään nähtävillä kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa https://kuortane.fi/rakentaminen-ja-ymparisto/rakennusvalvonta/vireilla-olevat-kaavat/

Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmaa sekä YVA‐ohjelmaa koskevat kaikille avoimet infotilaisuudet pidetään 8.6 klo 18 Seinäjoen valtuustosalissa sekä 9.6. klo 18 Kuortaneen valtuustosalissa tai sähköisesti. Osallistumislinkki tulee lähempänä Kuortaneen kunnan sähköiselle ilmoitustaululle.

Linkki infotilaisuuteen

Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta voi esittää mielipiteensä/täydennysehdotuksia kaavaprosessin aikana Kuortaneen kunnalle 1.7.2022 mennessä:

Kuortaneen kunta
Keskustie 52
63100 Kuortane
kirjaamo@kuortane.fi

Lisätietoja antavat:
Kuortaneen kunnan rakennustarkastaja Katja Karonen, puh. 0400 179 467, katja.karonen@kuortane.fi sekä
kaavakonsultti Plandea Oy:n projektipäällikkö Ville Vihanta, puh. 050 590 6214, ville.vihanta@plandea.fi.

Kuortaneen ympäristölautakunta

Kuortane_Napalankalliot-Hietaharjunkangas_OAS