fbpx
Nähtävilläoloaika: 18.5.2021 – 21.6.2021

Kuulutus: Kirkonseudun asemakaavan muutos

Kuortaneen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.5.2021 § 23 vahvistanut Kirkonseudun asemakaavan muutoksen Kuortaneen urheiluopiston alueen, kortteli 85 osalta.

Kuortaneella 18.5.2021

Kunnanhallitus

Tämä kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 18.5.2021