Nähtävilläoloaika: 7.9.2018 – 12.10.2018

Kuulutus: Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavaehdotus nähtävillä

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavaehdotus on nähtävillä 7.9.-12.10.2018 välisen ajan. Kaava-aineistosta voi antaa muistutuksen 12.10.2018 klo 15 mennessä Etelä-Pohjanmaan liitolle (kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi tai PL 109, 60101 Seinäjoki).

Kaavamateriaali on kokonaisuudessaan nähtävillä Etelä-Pohjanmaan liiton kotisivuilla (www.epliitto.fi/vaihemaakuntakaava3), liiton toimistolla (Kampusranta 9 C, 4. krs, Seinäjoki) sekä jokaisessa Etelä-Pohjanmaan kunnassa.

Kuulutus

Kooste ehdotusvaiheen viranomaisten lausuntokierrokselta saaduistalausunnoista ja niihin laaditut vastineet