fbpx

KUULUTUS: ELÄINSUOJAN ILMOITUS, YSL 115 a § / Hynniläntie 571, KUORTANE

ELÄINSUOJAN ILMOITUS, YSL 115 a § / Hynniläntie 571, KUORTANE

Jukka Nykänen on tehnyt Kuortaneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen olemassa olevan eläinsuojan toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Eläinsuoja sijaitsee Kuortaneen kunnan Ylijoenkylässä kiinteistöllä Ala-Kurikka 300-402-33-56.

Toiminnan olennainen muuttaminen koskee emakoiden määrää peruskorjattavassa eläinsuojassa. Nykyisissä eläinsuojissa on yhteensä 384 emakkoa, 164 lihasikaa sekä kaksi karjua, laajennuksen jälkeen emakoita on 475, lihasikoja 168 ja karjuja kolme.

Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 14.7. -31.7.2022 välisen ajan kunnantalon ollessa suljettuna Kuortaneen kirjastossa osoitteessa Koulutie 4, 63100 Kuortane ja sen jälkeen kunnantalon puhelinvaihteessa 1.-19.8.2022. Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä ilmoituksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet ilmoituksen johdosta tulee tehdä kirjalli-sesti Kuortaneen kunnan ympäristölautakunnalle, Keskustie 52, 63100 Kuor-tane, osoitettuna 19.8.2022 mennessä. Asia voidaan ratkaista, vaikkei asian-osainen ole antanut muistutusta.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 14.7.-19.8.2022 välisen ajan Kuortaneen kunnan ilmoitustaululla sekä internetsivustolla (www.kuortane.fi).

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Jukka Kotola, puh. 0400 012 129.

Kuortaneella 14.7.2022

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA