KUULUTUS: EDUSKUNTAVAALIT 2019

Eduskuntavaalit 2019

  • vaalipäivä sunnuntai 14.4.2019
  • ennakkoäänestys kotimaassa 3.-9.4..2019
  • ennakkoäänestys ulkomailla 3.-6.4.2019

ÄÄNESTYS VAALIPÄIVÄNÄ
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14. päivänä huhtikuuta 2019. Vaalitoimitus alkaa kello 9 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20 asti. Vaalipaikka on kunnanvirasto, osoitteessa Keskustie 52, 63100 Kuortane. Äänestäjän tulee esittää vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä (14.4.2019) täyttää 18 vuotta.

ENNAKKOÄÄNESTYS KUNNANVIRASTOSSA
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys tapahtuu 3. – 9.4.2019 välisenä aikana.
Toimipaikka Kuortaneen kunnantalon valtuustosali
Käyntiosoite: Keskustie 52

Aukioloajat:
ke-pe 3. – 5.4.2019 klo 09.00 – 16.00
la-su 6. – 7.4.2019 klo 10.00 – 14.00
ma-ti 8. -.9.4.2019 klo 10.00 – 20.00

Ota mukaasi ennakkoäänestyspaikalle henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti, passi tai vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voit saada lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen henkilökortin eduskuntavaaleissa äänestämistä varten. Henkilökorttia varten tulee hankkia kaksi passikuvaa, jotka tarvitaan poliisilaitoksella henkilökorttia haettaessa.

ENNAKKOÄÄNESTYS KOTONA
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Henkilön, joka edellä mainituin perustein haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Puhelimitse ilmoituksen voi jättää kunnan keskukseen puh (06) 2525 2000. Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Salo gsm 040 5057 803 ja osastosihteeri Sirpa Kuha gsm. 040 138 2661. Kirjalliset ilmoitukset on lähetettävä Kuortaneen kunnan keskusvaalilautakunnalle os. Keskustie 52, 63100 Kuortane.

Ennakkoäänestys kotona toimitetaan kotiäänestykseen ilmoittautuneen luona arkipäivisin 3.- 9.4.2019 äänestäjälle erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Kuortaneella 13.3.2019
Kuortaneen kunnan keskusvaalilautakunta