fbpx

Kuortaneen kunta julistaa haettavaksi rakennustarkastajan viran

KUORTANEEN KUNTA julistaa haettavaksi
RAKENNUSTARKASTAJAN viran

Kuortaneen kunta hakee rakennustarkastajaa vakinaiseen virkaan.

Kuortaneen kunnan rakennustarkastajan tehtäviin kuuluvat muun muassa rakennus- ja maa-ainesvalvonta, ympäristölautakunnan esittelijän ja sihteerin tehtäviä, kaavahankkeet (konsulttisopimukset, kaavakäsittely) sekä kunnan hoitoon otettujen yksityisteiden kunnossapito ja avustushakemusten valmistelu päätöksentekoa varten.

Viran kelposuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto, jonka lisäksi edellytetään riittävää kokemusta rakennussuunnittelun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä, tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen tutkinto.

Arvostamme valinnassa hyviä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta rakennusvalvontatyöstä ja kunnallishallinnosta.

Palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan 28.10.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@kuortane.fi, otsikolla rakennustarkastaja.

Lisätietoa:

Tekninen johtaja, Martti Ranta
0400 484 838
martti.ranta@kuortane.fi

Kunnanjohtaja, Pentti Turunen
0400 662 978
pentti.turunen@kuortane.fi