fbpx
Nähtävilläoloaika: 28.4.2021 – 19.5.2021

Kuortaneen kunta hakee koulu/osastosihteeriä 1.8.2021 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Kuortaneen lukion koulu/osastosihteerin toimenkuvaan kuuluu oppilas- ja opiskelijahallinnon tehtävät (Primus ja Koski), talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät (Populus), oppilasmateriaalien ja tarvikkeiden tilaukset, ylioppilaskirjoitusten ilmoittautumiseen liittyvät tehtävät, koulun sisäinen tiedottaminen, koulun arkiston ylläpito, asiakaspalvelu sekä koko perusopetuksen oppilastilastojen ylläpitoon liittyvän ohjeistuksen antaminen/tilastojen kerääminen. Lisäksi koulu/osastosihteeri hoitaa osaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laskutuksesta.

Tehtävässä menestyminen edellyttää joustavaa ja nopeaa uusien asioiden omaksumistaitoa, kokemusta hallinnon tehtävistä, Primuksen ja Kosken hallintaa sekä oma-aloitteista ja itsenäistä työskentelytaitoa.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva tutkinto sekä riittävä tehtävään soveltuva työkokemus.

Hakuaika päättyy 19.5.2021 klo 15. Hakemukset kuntarekryn kautta.

Palkkaus ja muut työehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.