Kuortaneella valmistellaan muutoksia opetuksen järjestämiseen 1.8.2023 alkaen

Sivistyslautakunta on käynnistänyt selvitystyön liittyen Ruonan koulun opetusjärjestelyihin 1.8.2023 alkaen.

Viranhaltijatyönä on valmisteltu neljä eri vaihtoehtoa tilanteen ratkaisemiseksi liittyen Ruonan koulun yhä pienenevään oppilasmäärään. Vaihtoehdot on esitelty osana talousarvion valmistelua kunnan johtoryhmälle, sivistyslautakunnalle ja kunnanhallitukselle. Asiaa on käsitelty myös alakoulun ja esiopetuksen opetushenkilöstön kanssa. Viranhaltijavalmistelussa ovat olleet mukana sivistysjohtaja-rehtori, Alvarin rehtori, varhaiskasvatuspäällikkö ja Ruonan koulun johtajaopettaja.

Valmistelluista vaihtoehdoista viranhaltijasuunnittelussa jatkaa malli, jossa Ruonan koulun perusopetuksen 1-6. luokkien oppilaat siirtyisivät Alvarin kouluun 1.8.2023. Samalla koko kunnan esiopetus siirtyisi väliaikaisesti Ruonan koulukiinteistöön, joka on teknisesti erinomaisessa kunnossa ja hyvien kulkuyhteyksien varrella keskeisellä paikalla. Tämänhetkisten tilastojen mukaan malli olisi käytössä kolmen seuraavan lukuvuoden ajan.

Osana selvitystä tullaan tekemään lapsivaikutusten arviointi Ruonan koulun oppilaille ja kuulemaan Ruonan oppilaiden huoltajia. Varhaiskasvatus tiedottaa ja kuulee huoltajia, joita tämä mahdollinen muutos koskisi osana asian valmistelua.

Sivistyslautakunta koulutuksen järjestäjänä tekee päätöksen opetuksen järjestämisestä kevään aikana.