Kouluvuoden aloitus 8.8.2023

Lukuvuosi 2023-2024 käynnistyy tiistaina 8.8.2023 klo 9.00. Alakoulut aloittavat omilla kouluillaan. Yläkoulun ja lukion lukuvuosi alkaa jumalanpalveluksella Kuortaneen kirkossa. Jumalanpalveluksen jälkeen laskemme seppeleet sankarihaudoille.

Koulukuljetusreitit ovat pääosin viime lukuvuoden kaltaiset ja ne on julkaistu https://kuortane.fi/opetus-ja-koulutus/perusopetus/.

Lisätietoja voi kysyä omalta koululta 3.8.2023 alkaen. Perusopetuksen koulusihteerinä toimii 1.8.2023 alkaen Leena Peltoniemi 040-5258 130.