Keskustan kehittämishanke

Kuortaneen kunnan Keskustaajaman kehittämishanke on Leader Kuudestaan ry:n rahoittama ja kunnan hallinnoima kulttuuriympäristön kehittämishanke. Hanketta vetää kunnan elinkeinovastaava. Hankkeessa aktivoidaan lähiyhteisöt, yrittäjät, yhdistysaktiivit ja kunta jakamaan omia näkemyksiään keskustaajaman kehittämiseksi. Kaikkien kuntalaisten, myös lasten ja nuorten mielipiteet ovat erityisen tärkeitä, kun mietitään ideoita, toiveita ja näkemyksiä siitä, miltä Kuortaneen keskusta näyttää tulevaisuudessa. Keskustaajamalla tarkoitetaan Keskustien ja Kirkkotien ympäristöä Kantatie 66:n ja Kuortanejärven välissä.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (työpajat) toteutetaan tiedonkeruuta ja yhteisön aktivointia. Toisessa vaiheessa kerätyt ideat ja ajatukset vedetään yhteen ja niiden pohjalta tuotetaan kolme vaihtoehtoista visuaalista mallinnusta Kuortaneen keskustaajaman kehittämiseksi. Nämä mallit julkaistaan ja niiden kesken järjestetään äänestys. Kunta sitoutuu ottamaan visuaaliset mallinnukset huomioon tulevaisuuden kaavasuunnittelussa ja keskustaajamaa kehitettäessä.

SUUNNITELMAVERSIOT

Kuurnan alue ja Keskustie

Suunnitelma A

Suunnitelma B

Valopylväskoristeet

Hallisenlampi

Suunnitelma A

Suunnitelma B

Kirkkoranta

Suunnitelma A

Suunnitelma B

Majanranta

Hyvinvointipuutarhasuunnitelma