fbpx

Keskustan kehittämishanke

Kuortaneen kunnan Keskustaajaman kehittämishanke on Leader Kuudestaan ry:n rahoittama ja kunnan hallinnoima kulttuuriympäristön kehittämishanke. Hanketta vetää kunnan elinkeinovastaava. Hankkeessa aktivoidaan lähiyhteisöt, yrittäjät, yhdistysaktiivit ja kunta jakamaan omia näkemyksiään keskustaajaman kehittämiseksi. Kaikkien kuntalaisten, myös lasten ja nuorten mielipiteet ovat erityisen tärkeitä, kun mietitään ideoita, toiveita ja näkemyksiä siitä, miltä Kuortaneen keskusta näyttää tulevaisuudessa. Keskustaajamalla tarkoitetaan Keskustien ja Kirkkotien ympäristöä Kantatie 66:n ja Kuortanejärven välissä.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (työpajat) toteutetaan tiedonkeruuta ja yhteisön aktivointia. Toisessa vaiheessa kerätyt ideat ja ajatukset vedetään yhteen ja niiden pohjalta tuotetaan kolme vaihtoehtoista visuaalista mallinnusta Kuortaneen keskustaajaman kehittämiseksi. Nämä mallit julkaistaan ja niiden kesken järjestetään äänestys. Kunta sitoutuu ottamaan visuaaliset mallinnukset huomioon tulevaisuuden kaavasuunnittelussa ja keskustaajamaa kehitettäessä.

TYÖPAJAT

Tulevat

Työpaja 2.
SIIRRETTY MARRASKUULLE KORONATILANTEEN TAKIA!
Tarkempi päivä ja kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.

Kuortaneen kunnan keskustaajaman kehittämishankeen toinen työpaja keskiviikkona 21.10 klo 18.00 Nuorisokellarin tiloissa, Kuurnan alakerrassa (käynti rakennuksen takaa). Hankkeen toisessa työpajassa jatketaan visioimista ja ideoimista Kuortaneen keskustan alueen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden parantamiseksi! Työpajaan ovat tervetulleita kaikkia asiasta kiinnostuneet kuntalaiset! Visioidaan yhdessä! Kaikkien mielipiteillä ja ideoilla on merkitystä. Kaffia ja teetä on tarjolla klo 17.30 alkaen, varsinainen työpaja aloitetaan klo 18.00. Nuorisokellarin tiloissa on väleää, joten turvavälejä on helppo pitää.

Menneet
Työpaja 1.
16.9.2020 klo 18.00, Nuorisokellari (Kauppakeskus Kuurnan alakerta)

Ensimmäinen keskustelutilaisuus veti paikalle kymmenkunta keskustan kehittämisestä kiinnostunutta.