Nähtävilläoloaika: 23.2.2021 – 19.3.2021

Kaksi (2) luokanopettajan virkaa 1.8.2021 alkaen

Haettavana on 2 luokanopettajan virkaa 1.8.2021 alkaen. Toisen viran alkusijoituspaikka on Alvarin koulu ja toisen Ylijoen koulu. Mikäli tehtävää ei saada täytettyä toistaiseksi, tehtävä voidaan täyttää määräaikaisena lukuvuodeksi 2021–2022. Kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan kelpoisuus. Toivomme sinulta innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta sekä vahvaa näkemystä opetussuunnitelman toteuttamisesta. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyötaitoja.

Alvarin koulu on 160 oppilaan koulu, jossa toimii 1–6 luokkien lisäksi myös Kuortaneen kunnan esiopetusryhmät sekä kaksi erityisluokkaa. Alvarin koulu saa käyttöönsä uudet modernit opetustilat syyslukukauden alussa. Arvostamme erityisesti valmiutta opettaa käsityötä (kovat materiaalit). Lisätietoja koulusta antaa koulunjohtaja Saila Pasanen 044–5501 469

Ylijoen koulu on 50 oppilaan kyläkoulu, jossa opetus järjestetään yhdysluokittain. Arvostamme erityisesti valmiutta opettaa käsityötä (pehmeät materiaalit) sekä musiikkia. Lisätietoja koulusta antaa koulunjohtaja Marko Haapamäki 040-1389 244.
Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Määräaikaisesti tehtävä voidaan täyttää lukuvuodeksi 2021–2022 hakijalla, joka ei täytä viran kelpoisuusehtoja.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Käytämme mahdollisesti videohaastattelua hakuprosessissa, joten tarkkailethan sähköpostiasi hakuajan päättymisen jälkeen tämän osalta.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 19.3.2021 klo 15.00.