Nähtävilläoloaika: 4.5.2018 – 5.6.2018

Ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä nro 18/0163/1

Ilmoitus päätöksestä Dnro 00321/18/2299, päätösnumero 18/0266/3, antopäivä 3.5.2018

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 3.5.2018 ratkaissut Kuortaneen kunnan teknisen lautakunnan 21.2.2018 § 14 tekemästä päätöksestä tehdyn valituksen.

Hallinto-oikeus päätti jättää valituksen tutkimatta.

Hallinto-oikeus toteaa perustelussaan, että hallintolainkäytön järjestykessä tutkitaan ja ratkaistaan vain julkisoikeudellista oikeussuhdetta koskevat asiat. Koska valituksessa ei ole esitetty kuntalain 135 §:n 2 momentissa säädettyä valitusperustsetta, joka voisi tulla kunnallisvalituksena tutkittavaksi, se jätetään tutkimatta.