fbpx
Nähtävilläoloaika: 22.4.2021 – 31.5.2021

ILMOITUS TOIMIVALTAISEN VIRANOMAISEN KUULUTUKSESTA: Kantatien 66 yksityistiejärjestelyt välillä Lahdenkankaantie –Vierteentie, Kuortane, tie-suunnitelma

EteläPohjanmaan elinkeino, liikenneja ympäristökeskus (ELYkeskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELYkeskus saattaa asian tiedoksijulkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 22.4.2021 ELYkeskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.elykeskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 22.4.31.5.2021 välisen ajan.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa EteläPohjanmaan ELYkeskus, Teppo Leppäaho, puhelin 0295 027 730 ja teppo.leppaaho@elykeskus.fi.

Ilmoitus kuulutuksesta