Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

Kunnanjohtajan päätökset:

Päätöspöytäkirja § 14 26.6.2018 linja-autovuoron tukeminen / Peuran liikenne

Hallintojohtajan viranhaltijanpäätökset:

 

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytäkirja § 50 Kuortaneen kunnan katujen asfalttitöiden suorittaja vuodelle 2018

 

Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös 20.6.2018 § 5

Hankintapäätös § 6 29.6.2018

Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset:

 

Sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytäkirja 227§

Päätöspöytäkirja 228§

Alvarin koulunjohtajan viranhaltijapäätökset:

Kirjastonjohtajan viranhaltijapäätökset

Hankintapäätös 10§

Päätöspöytäkirja 16§

HUOM!  Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.