HAKU VARHAISKASVATUSPALVELUIHIN JA APIP-TOIMINTAAN

Kuortaneen kunnassa ovat haettavana 1.-31.3.2019 välisenä aikana koululaisten kesäajan päivähoitopaikat sekä tulevan lukuvuoden 2019-20 koululaisten APIP-toimintapaikat. Mikäli esikoululainen jatkaa kesäajan samassa hoitopaikassa, ei hakemusta tarvitse tehdä kesäajasta.

Lisäksi haettavana ovat varhaiskasvatuspalveluissa tulevaksi syksyksi vapautuvat alle kouluikäisten lasten hoitopaikat. Hoitopaikkaa on lain mukaan haettava viimeistään 4 kk ennen hoidon alkamista ja äkillisissä tilanteissa 2 viikkoa ennen hoidon alkamista. Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuspalveluun on 20 tuntia/vko. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta, vaan sitä järjestetään ainoastaan todellisen tarpeen mukaisesti, joka on työstä tai opiskelusta johtuvaa.
Kunnalliset varhaiskasvatusyksiköt on esitelty kunnan nettisivuilla sekä peda.net -sivustolla.

Sähköinen hakemus sekä tulostettava hakemus löytyvät kunnan nettisivuilta varhaiskasvatuksen osiosta. Hakemuksia on saatavilla myös kaikista varhaiskasvatusyksiköistä sekä APIP-toiminnasta. Lisäksi hakemuksia on kunnan infopisteessä ja varhaiskasvatustoimistolla.

Mikäli lapselle on myönnetty kunnallinen varhaiskasvatuspaikka, ei lain mukaan voi saada samanaikaisesti alle
3 v. lapsen kotihoidontukea (ei koske tilapäistä asiointihoitopaikkaa).
Huom. APIP-toimintaan haetaan joka lukuvuodelle erikseen vaikka paikka pysyisi samana, koska paikka voidaan myöntää vain lukuvuodeksi kerrallaan (perusopetuslaki).

Kuortaneen sivistyslautakunta