Esi-ja perusopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2023-2024

Syksyllä 2023 esikoulun aloittavat 2017 syntyneet lapset. Tulevien esikoululaisten perheet saavat viikkon 15 mennessä postitse kotiin ohjeet ilmoittautumiseen. Epäselvissä tilanteissa voi ottaa yhteyttä Alvarin rehtori Mika Vihmaan 044-5501469.

Peruskoulun 1.luokalle ilmoitetaan vuonna 2016 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään. Peruskouluun ilmoittautumisesta ohjeistetaan esikoululaisten kautta viikon 15 mennessä.