fbpx
Nähtävilläoloaika: 10.9.2019 – 1.10.2019

Erityisluokanopettajan virka

Kuortaneen kunnan perusopetuksessa on haettavissa erityisluokanopettajan virka 21.10.2019 alkaen. Viran alkusijoituspaikka on Kuortaneen yhteiskoulu (luokat 7-9).

Eduksi katsotaan suunnittelukokemus joustavista opetusjärjestelyistä ja opettajien välisestä tiimityöskentelystä, kuten myös toiminnasta huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Valinnassa painottuvat hyvät vuorovaikutustaidot ja kehittämishalukkuus.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä on esitettävä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset pyydetään osoittamaan sähköpostitse 1.10.2019 klo 12:00 mennessä Kuortaneen kunnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@kuortane.fi.